istanbul Psikolog

Parapsikoloji

Çoğumuz aklımıza gelen bir arkadaşımızın bizi aradığı, düşündüğümüz veya rüyada gördüğümüz bir şeyin gerçekleşmesi gibi olaylar yaşamışızdır. Bazı kişiler bu tip duyu dışı algılamaları daha yoğun yaşarlar, başkalarının düşüncelerini okur, cisimleri düşünce gücüyle hareket ettirir ya da gaipten haber verirler. Yüzyıllardır böyle insanların varlığı bilinmekte, onlara karşı korkuyla karışık saygı duyulmakta ve bu konu merak edilmektedir. 

Parapsikoloji terimi ötesinde anlamına gelen “para” ekinin “psikoloji” ye eklenmesi ile oluşturulmuş olup sözlükte; “doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama vb. olayları inceleyen ruh bilimi” olarak açıklanmaktadır.

Doğaüstü güçlere sahip insanlar bilim insanlarının da dikkatini çekmiş, özel olarak oluşturulmuş laboratuvar ortamlarında araştırılmalar yapılmıştır. Psişik yeteneklere dair ikna edici bilimsel bir kanıt bulunamamış olmakla birlikte günümüzde Parapsikolojik araştırmalar akademik olarak sürdürülmekte ve Avrupa’da bazı üniversitelerde Parapsikoloji alanı bulunmaktadır.

Yapılan çalışmalarda parapsikolojik araştırmalar:

  1. Psişik yetenekler ve deneyimler ve 2. Fiziksel etkiler olarak iki ayrı şekilde yürütülmektedir. Psişik yetenekleri olan kişiler hiçbir aracı olmadan dış dünyadan bilgi alır veya bilgi aktarırlar. Telepati, duru görü, şifacılık buna örnektir. Bazı doğaüstü gücü olan insanlar da çevrelerindeki eşyalar üzerinde bedenlerini veya aracı bir aygıt kullanmadan etki edebilirler, hareket ettirebilir ya da kırabilirler. Bu durum da fiziksel etkiler kapsamında değerlendirilir.

Parapsikoloji alanına giren fenomenlerden bazıları şöyle sıralayabiliriz:

  • Duru görü: Uzaktaki veya yakındaki nesnelerin veya kişilerin beş duyu yardımı olmadan algılanması,
  • Duru işiti: Hiçbir aygıt kullanmadan uzaktaki insanların sesinin işitilmesi, bedensiz varlıklardan gelen mesajların ses olarak algılanması,
  • Telepati: İnsanlarla semboller, imajlar veya fikir olarak düşünceyle bağlantı kurma,
  • Telekinezi: Düşünce gücüyle maddeler veya nesneler üzerinde etki meydana getirebilme,
  • Reenkarnasyon: Ölümden sonra ruhun yeniden bedenlenmesi,
  • Prekognisyon: Daha ileriki bir zamanda meydana gelecek olayların önceden algılanması,
  • Ölüme yakın deneyimler: Tıbbi olarak ölmüş olup bir süre sonra tekrar hayata dönmüş kişilerin bu süre zarfında yaşadıkları deneyimler,
  • Levitasyon: İnsanların, hayvanların veya nesnelerin hiçbir alet kullanmadan havaya kaldırılması,
  • Ekminezi: Hipnotik durumdaki kişinin daha önceki hayatlarına ait anılarını hatırlaması.

Psişik yeteneklere sahip kişilerden arkeoloji alanında kazı yerlerinin belirlenmesinde, istihbarat alanında, polisiye konularda (örneğin: kayıp kişilerin bulunması) yararlanılmaktadır.

Uzm. Psikolog Semra EVRİM